Câu hỏi của Bùi Nguyễn Minh Hảo - Tiếng anh lớp 7

Cho mình hỏi các bạn và các giáo viên hay admin một chút:

Bài tập Ngoại ngữ

Đáng lẽ ra là phải ARE HAVING chứ nhỉ? Sàn qua làm đại mới bất ngờ phát hiện ra. Admin nào đi ngang sửa lại cái này đi.

Nếu là IS HAVING thật thì giải thích giùm mình nha!

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.