Câu hỏi của Trần Nghiên Hy - Vật lý lớp 7

Trong phòng tối có một ngọn đèn điện treo trc 1 gương phẳng trên tường. ta vừa nhìn thấy đèn điện vừa nhìn thấy ánh sáng của nó trong gương. Làm thế nào để phân biệt đc đèn ở ngoài và đèn nhìn thấy trong gương cái nào là nguồn sáng, cái nào ko phải là nguồn sáng ?

  Được cập nhật 12/09/2016 lúc 21:59
  6 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: