Câu hỏi của Lùn-n Chảnh-h - Hóa học lớp 11

M.n giúp e giải bài này xiu nhé! E đang cần gấp lắm ạ!

Hòa tan hoàn toàn 8,94(g) hỗn hợp Na,K,Ba vào nước dư thu được dung dịch X và 2,688(l) H2. Dung dịch gồm HCl,H2SO4 có tỉ lệ mol 4:1. Trung hòa X bởi Y thì được m (g) muối. Tính m.

Cảm ơn nhiều ạ!!!

  1 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: