Câu hỏi của nhok ngây ngơ - Vật lý lớp 7

Hai gương phẳng tạo thành nhị diện α=300 có mặt phản xạ quay vào nhau
a. Hãy vẽ một tia sáng từ SS đến gương G1 tại I, phản xạ trên gương Gtại J rồi phản xạ theo JRJR
b. Tính góc hợp bởi tia tới SI và tia phản xạ JR
c. Từ vị trí trên cần quay gương G2 một góc nhỏ nhất là bao nhiêu để SI//JR
  Được cập nhật 09/08/2016 lúc 17:18
  6 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: