Câu hỏi của Nguyễn Thị Diễm Quỳnh - Hóa học lớp 8

Cho mk hỏi xíu nha mấy bn giải giúp mk môn hóa đc ko ạ 

Cho 3,6.1023 p.tử MgO tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 

a) Tính số p.tử HCl cần dùng 

b) Tính số p.tử MgCl2 tạo thành 

c) Tính số n.tử H và p.tử O có trong p.tử H2O đc tạo thành 

  1. Lựa chọn 1
  2.  
  3.  
  4.  
2 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log

Phép toán gộp

 

α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
⨿
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
(□) [□] {□} |□|

Các loại hệ

m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

Công thức: