Câu hỏi của Đỗ Thị Phấn - Vật lý lớp 7

C5/ Trong thí nghiệm hình 1.1 ,nếu ta thắp 1 nắm hương để cho khói bay lên ở phía trước đèn pin,ta sẽ nhìn thấy 1 vệt sáng từ đèn phát ra xuyên qua khói.Giải thích vì sao ? Biết rằng khói gồm các hạt nhỏ li ti bay lơ lửng.

  Được cập nhật 12/09/2016 lúc 21:36
  4 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: