Câu hỏi của Cao Hoàng Minh Nguyệt - Ngữ văn lớp 7

Giải trí chút nhoa!!!!

                                            Khẩu hiệu của

                                                     FA

                     Không thương không nhớ không mơ mộng

                       Không buồn không chán lệ không rơi

                          Không yêu ai cả  lòng băng giá

                             Không nhớ ai cả hồn tự do

Ai FA thì điểm danh nào!!!!!!haha

  Được cập nhật 17/08/2016 lúc 15:52
  32 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: