Câu hỏi của Trần Thị Thúy Diễm - Giáo dục công dân lớp 7

1/Khi lập kế hoạch em có cần trao đổi với bố mẹ hoặc người khác trong gia đình không?

giúp mk vs mk đang cần gấp!hihihihi

    7 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.