Quang học lớp 7 - Hỏi đáp

Vì sao trên đầu kim và các con số của đồng hồ người ta lại sơn “Dạ quang”? Vì sao trên đầu kim và các con số của đồng hồ người ta lại sơn “Dạ quang”?

0 câu trả lời

Vì sao trên đầu kim và các con số của đồng hồ người ta lại sơn “Dạ quang”? Vì sao trên đầu kim và các con số của đồng hồ người ta lại sơn “Dạ quang”?

0 câu trả lời

Vì sao trên đầu kim và các con số của đồng hồ người ta lại sơn “Dạ quang”? Vì sao trên đầu kim và các con số của đồng hồ người ta lại sơn “Dạ quang”?

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log

Phép toán gộp

 

α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
⨿
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
(□) [□] {□} |□|

Các loại hệ

m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

Công thức: