Quang học lớp 7 - Hỏi đáp

Câu 1:

Khi quan sát ảnh của một vật qua gương cầu lồi phải đặt mắt ở vị trí nào và hướng nhìn như thế nào?

 • Đặt mắt trước gương và nhìn vào vật.

 • Đặt mắt sau gương và nhìn vào mặt sau của gương.

 • Đặt mắt sau gương và nhìn vào vật.

 • Đặt mắt trước gương và nhìn vào mặt gương.

Câu 2:

Kết luận nào dưới đây là đúng?

 • Vật sáng tự nó không phát ra ánh sáng.

 • Vật được chiếu sáng là nguồn sáng.

 • Vật được chiếu sáng là gương phẳng.

 • Vật sáng gồm nguồn sáng và vật được chiếu sáng.

Câu 3:

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:

 • ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vật.

 • ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn lớn hơn vật.

 • ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật.

 • ảnh thật, hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vât.

Câu 4:

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:

 • một vệt sáng mờ.

 • ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn.

 • ảnh ảo, lớn bằng vật.

 • ảnh ảo, hứng được trên màn chắn.

Câu 5:

Kết luận nào sau đây là đúng?

 • Khi đứng trước gương phẳng lui ra xa dần thì kích thước ảnh của chúng ta sẽ nhỏ dần.

 • Dùng tấm vải chắn sáng đặt sau gương phẳng ta sẽ thu được ảnh ảo trên tấm chắn đó.

 • Chúng ta có thể nhìn thấy ảnh chúng ta trong gương phẳng do có những tia sáng đi từ ảnh đã vào mắt chúng ta.

 • Ảnh của vật lớn trong gương phẳng không thể là ảnh hoàn chỉnh được.

Câu 6:

Kết luận nào sau đây không đúng?

 • Ảnh của một vật tảo bởi gương phẳng và gương cầu lồi là ảnh ảo.

 • Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi hứng được trên màn ảnh.

 • Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có kích thước bằng vật.

 • Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi có kích thước nhỏ hơn vật.

Câu 7:

Đối với gương cầu lồi, khi vật dịch chuyển lại gần gương thì ảnh nó sẽ dịch chuyển như thế nào?

 • Ảnh dịch chuyển lại gần gương cầu.

 • Vừa dịch chuyển lại gần, vừa dịch chuyển ra xa.

 • Ảnh không dịch chuyển.

 • Ảnh dịch chuyển ra xa gương cầu.

Câu 8:

Khi chiếu ánh sáng đến một vật đặt trong không khí (như thủy tinh), ta thấy vật trong suốt vì:

 • vật phản chiếu tất cả mọi ánh sáng.

 • vật hoàn toàn không cho ánh sáng đến mắt ta.

 • có các tia sáng đi đến mắt nhưng mắt không nhận ra.

 • vật không nhận ánh sáng chiếu đến.

Câu 9:

Người ta dùng một gương phẳng để chiếu một chùm tia sáng mặt trời hẹp xuống đáy của một cái giếng thẳng đứng, biết các tia sáng mặt trời nghiêng một góc so với mặt phẳng nằm ngang. Khi đó, góc hợp bởi giữa mặt phản xạ của gương và phương nằm ngang bằng:

Câu 10:

Hai gương phẳng đặt song song với nhau, hướng mặt phản xạ vào nhau. Giữa hai gương đặt một ngọn nến, biết khoảng giữa hai ảnh thứ hai của ngọn nến qua hai gương , là 40 cm. Khoảng cách giữa hai gương là:

 • 30 cm

 • 40 cm

 • 10 cm

 • 20 cm

0 câu trả lời
Câu 1:

Tia sáng tới đến gương cầu lồi theo hướng đi qua tâm gương, sau khi phản xạ trên mặt gương sẽ cho tia phản xạ theo hướng nào?

 • Bật ngược trở lại.

 • Vuông góc với tia tới.

 • Hợp với tia tới một góc vuông.

 • Song song với trục chính của gương.

Câu 2:

Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một gương cầu lồi. Kết luận nào dưới đây không đúng?

 • Ảnh của viên phấn trong gương không thể hứng được trên màn chắn.

 • Mắt có thể quan sát thấy ảnh của viên phấn trong gương.

 • Không thể sờ được, nắm được ảnh của viên phấn trong gương.

 • Ảnh của viên phấn trong gương có thể hứng được trên màn chắn.

Câu 3:

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:

 • một vệt sáng mờ.

 • ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn.

 • ảnh ảo, lớn bằng vật.

 • ảnh ảo, hứng được trên màn chắn.

Câu 4:

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:

 • ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vật.

 • ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn lớn hơn vật.

 • ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật.

 • ảnh thật, hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vât.

Câu 5:

Kết luận nào sau đây là đúng?

 • Khi đứng trước gương phẳng lui ra xa dần thì kích thước ảnh của chúng ta sẽ nhỏ dần.

 • Dùng tấm vải chắn sáng đặt sau gương phẳng ta sẽ thu được ảnh ảo trên tấm chắn đó.

 • Chúng ta có thể nhìn thấy ảnh chúng ta trong gương phẳng do có những tia sáng đi từ ảnh đã vào mắt chúng ta.

 • Ảnh của vật lớn trong gương phẳng không thể là ảnh hoàn chỉnh được.

Câu 6:

Việc gắn gương chiếu hậu trên ô tô, xe máy nhằm mục đích gì?

 • Giúp người lái xe có thể quan sát phía trước xe, đảm bảo an toàn khi điều khiển.

 • Giúp người lái xe có thể quan sát ảnh của mình trong gương.

 • Giúp người lái xe có thể quan sát ngắm cảnh xung quanh xe.

 • Giúp người lái xe có thể quan sát phía sau xe, đảm bảo an toàn khi điều khiển.

Câu 7:

Hiện tượng nào dưới đây không phải là hiện tượng phản xạ ánh sáng:

 • Nhìn xuống mặt nước thấy cây cối ở bờ ao bị mọc ngược so với cây cối trên bờ.

 • Dùng đèn pin chiếu một chùm sáng lên một gương phẳng đặt trên bàn, ta thu được một vết sáng trên tường.

 • Quan sát thấy con cá trong bể nước to hơn so với quan sát ở ngoài không khí.

 • Quan sát thấy ảnh của mình trong gương phẳng.

Câu 8:

Kết luận nào sau đây không đúng?

 • Ảnh của một vật tảo bởi gương phẳng và gương cầu lồi là ảnh ảo.

 • Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi hứng được trên màn ảnh.

 • Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có kích thước bằng vật.

 • Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi có kích thước nhỏ hơn vật.

Câu 9:

Người ta dùng một gương phẳng để chiếu một chùm tia sáng mặt trời hẹp xuống đáy của một cái giếng thẳng đứng, biết các tia sáng mặt trời nghiêng một góc  so với mặt phẳng nằm ngang. Khi đó, góc hợp bởi giữa gương và đường thẳng đứng bằng:

Câu 10:

Một cột đèn thẳng đứng cao 4 m, khi tia sáng mặt trời tạo với mặt đất một góc . Độ dài bóng của cột đèn trên mặt đất bằng:

 • 8m

 • 2m

 • 4m

 • 1m

Được cập nhật 17/10 lúc 21:17 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log

Phép toán gộp

 

α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
⨿
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
(□) [□] {□} |□|

Các loại hệ

m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

Công thức: