Ôn tập lịch sử lớp 12 - Hỏi đáp

Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc ví " như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân" ?

1 câu trả lời

Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc ví " như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân" ?

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.