Lâm nghiệp - Hỏi đáp

Hãy cho biết, trong các hoạt động sau, hoạt động nào nên làm, không nên làm? Vì sao?

                     Các hoạt động 

 Nên làm/ không nên làm

                                                      Lí do                                                  

Chặt phá rừng làm nương rẫy

.................................................................................................................................................................

Trồng rừng đầu nguồn

.................................................................................................................................................................

Khai thác gỗ bừa bãi

................................................................................................................................................................

tuần tra bảo vệ rừng

................................................................................................................................................................

Trồng cây ở đường phố, khu dân cư 

........................................

.........................................................................................................................

Trồng rừng ven biển

.................................................................................................................................................................

Khai thác rừng hợp lí

.................................................................................................................................................................

Giáo dục ý thức bảo vệ rừng

.................................................................................................................................................................

Phòng chống cháy rừng

.................................................................................................................................................................

 

Được cập nhật 02/12 lúc 20:15 7 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log

Phép toán gộp

 

α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
⨿
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
(□) [□] {□} |□|

Các loại hệ

m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

Công thức: