Cơ học lớp 6 - Hỏi đáp

dụng cụ nào sau đây không phải là ứng dụng của đòn bẩy

4 câu trả lời

dụng cụ nào sau đây không phải là ứng dụng của đòn bẩy

3 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.