THÔNG TIN KHÓA HỌC

Tên khóa học: Toán trắc nghiệm lớp 12

Môn học: Toán

Lớp: Lớp 12

Tên quảng bá: http://hoc24.vn/bg/onthitoan12

TS Doãn Minh Cường là học sinh chuyên Toán khóa đầu tiên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và sau trở thành giáo viên Toán rồi Trưởng khối Chuyên Toán của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.